PicaForm

Text blir vackrare, företag blir tydligare, affärer blir roligare i mitt sällskap.
Grafisk profil säger inte mycket men gör nytta. Formger och förlägger böcker. Skapar formspråk, gillar språk-bråk. Är tacksam för ett brett och kompetent nätverk att söka klokhet, stöd och kunskap ur.

Kirsti född Haugsand 1966 i Norge, gift Wennerholm i Småland 2009. Macintosh-användare sedan 1984. Hängiven grafisk formgivare sedan 1993. Kreatör, gourmet, estet, art director, mediastrateg, lingvist. Typografinörd och strukturfascist med såväl humör som humor.